Overslaan en naar de inhoud gaan

Het aanbod

Het revalidatiecentrum biedt een ambulant revalidatieprogramma van beperkte duur, gericht op fundamenteel herstel van autonomie, sociale en/of professionele integratie.

Het aanbod richt zich hoofdzakelijk op twee pijlers:

Pijler 1 - Persoonlijk herstel: (her)oriëntatie

Opnieuw zin vinden in het leven, opnieuw krijgen van regie en controle over het eigen leven, ontwikkelen van een (nieuw) positief gevoel van eigenwaarde ondanks de (beperkingen van de) psychische kwetsbaarheid, hernemen van persoonlijke verantwoordelijkheid, verhogen van zelfvertrouwen, ...

De focus ligt op zelfreflectie, mogelijkheden, hoop, groei en ontwikkeling.

Pijler 2 - Maatschappelijk herstel: (re)integratie

Verbeteren van maatschappelijke positie, terug opnemen van sociale rollen, verbeteren kwaliteit van leven op verschillende levensdomeinen, ...

De focus ligt op herstellen van zinvolle activiteiten, relaties, sociale rollen en participatie.

Enkele getuigenissen

“Het doet me deugd dat mensen in een schijnbaar hopeloze situatie dan toch terug in beweging komen.
Als we met z'n allen ons blijven inzetten om mensen die we koesteren te helpen, dan kan er traag maar zeker verandering komen in onze samenleving.
Het was mij een dierbare periode om binnen Pastel de weg te mogen vinden doorheen het afschuwelijke kluwen van mijn trauma, om zo met kleine stapjes dichter te komen bij wie ik werkelijk mag zijn. Mijn oprechte dank hiervoor. Ik ga jullie meedragen in mijn hart, dankbaar dat jullie samen met mij op pad zijn blijven gaan.” (Anoniem)

"Het is soms moeilijk delen
Ookal hoort dat bij het helen
De kracht van lotgenoten
Het jaar is voorbij geschoten
Niet elke dag is een plezier
Daarom kom je ook naar hier
Het vergt soms moed
Maar jullie doen dat goed!"
(Anoniem)

"Ik heb geleerd dat het leven er is om van te genieten en kansen te grijpen
Dat de essentie is om je te amuseren en dingen te doen die ik graag doe.
In Pastel heb ik stil gestaan bij mijn eigen leven en terug leren genieten.
Mijn groot verantwoordelijkheidsgevoel heeft er in het verleden soms voor gezorgd dat ik minder kon genieten."
(Carolien)