Overslaan en naar de inhoud gaan

Het aanbod

Activering is een fusie van het dagactiviteitencentrum ’t Vlot te Mechelen en het ontmoetingshuis De Passant te Duffel.

Onze doelstelling is hen ondersteuning te bieden in het uitbouwen van een zinvolle dagbesteding en een sociaal relationeel ondersteunend netwerk. Hierbij vertrekken we van de mogelijkheden, noden, behoeften en wensen van de cliënten zelf  (herstelondersteunend). Voor sommigen kan dit leiden naar een (her-)integratie in de maatschappij, het (opnieuw) opnemen van voor hen zinvolle sociale rollen.

We kunnen samenkomen voor “ne goeie babbel”.

Hierbij willen we ook de maatschappij sensibiliseren haar verantwoordelijkheid op te nemen bij de sociale  integratie van de cliënten.

Activering biedt een waaier van activiteiten aan, inspelend op de interesses en mogelijkheden van de deelnemers, zoals sport, cultuur, ontmoeting, ... (zie ook ons activiteitenschema). Dit heeft vaak een therapeutisch effect op de deelnemers.

Bovendien staat ieder jaar een speciaal artistiek project op stapel. Dit project, dat over verschillende maanden loopt, wordt begeleid door een (elk jaar andere) externe kunstenaar. Zo kunnen cliënten hun specifieke creativiteit en talenten ontdekken en ontwikkelen, én hun resultaten presenteren aan de gemeenschap.

Het activiteitenweekschema kan je hieronder terugvinden.