Overslaan en naar de inhoud gaan

Doel

Beschut wonen vertrekt vanuit de herstelvisie, waarin het uniek traject naar een betekenisvol leven van de zorggebruiker centraal staat. Het biedt een veilige woonruimte aan mensen die nog extra ondersteuning nodig hebben alvorens terug in de maatschappij te wonen. We betrekken ook familie en belangrijke derden in dit proces.

Vanuit het principe van continuïteit van zorg zoeken we samen naar een goede overgang tussen beschut wonen en de volgende stap in het traject: hetzij de stap naar verdere maatschappelijke integratie, hetzij de stap naar een andere verblijfsvorm binnen de geestelijke gezondheidszorg.

Begeleiding

Begeleiding vertrekt steeds van het verhaal van de zorggebruiker, zijn of haar eigen regie, verlangen en hoop op herstel.

Via de huisvergaderingen en de zorggebruikersraad nodigen we bewoners uit om samen de leefomgeving (optimaal) vorm te geven. In Duffel is, in samenwerking met de zorggebruikers, een ontmoetingshuis ('t Experiment) opgestart waar zorggebruikers, ex-zorggebruikers, familie en vrienden ruimte krijgen om elkaar te ontmoeten en allerlei activiteiten te organiseren.

Tijdens de contacten met de begeleiding voelde ik gelijkwaardigheid en gemoedelijkheid. Er was plaats voor humor, het was een toffe manier van omgaan met elkaar.

Woonvormen

Este is erkend voor 125 plaatsen en heeft 19 huizen. De huizen zijn verspreid over Mechelen, Duffel, Lier, Boom en Koningshooikt.
De huizen zijn bemeubeld en voorzien van voldoende comfort. Iedere zorggebruiker beschikt over een individuele kamer en kan gebruik maken van de gemeenschappelijke ruimten.

Binnen beschut wonen Este zijn er verschillende woonvormen, die aangepast zijn aan de specifieke noden van de doelgroep.

  • Kamerwonen: iedere zorggebruiker heeft een aparte kamer. Er is een gemeenschappelijke keuken, badkamer en leefruimte.
  • Studiowonen: is individueel wonen met individuele begeleiding. De zorggebruiker huurt een studio van beschut wonen.
  • Individueel beschut wonen: de zorggebruiker krijgt enkel individuele begeleiding van beschut wonen maar huurt privé of heeft een eigen woning.