Het Mobiel Team Emergo heeft als doelstelling cliënten in hun thuissituatie de steun te geven die zij nodig hebben om hun eigen leven in handen te nemen of te houden. Ons multidisciplinair team biedt ondersteuning op verschillende levensdomeinen (wonen, werken en vrije tijd).

We kiezen uitdrukkelijk voor een 'herstelgerichte' visie. De samenwerking met de andere partners uit het zorgnetwerk van de cliënt staat hierbij centraal. Ook ondersteuning (coaching en vorming) van het netwerk bij de cliënten behoort tot de taak van het Mobiel Team Emergo.

Mobiel Team Emergo maakt deel uit van het zorgnetwerk Emergo. Meer informatie vind je op hun website.