Overslaan en naar de inhoud gaan

Arbeidscoaching is de begeleiding van mensen met een psychische kwetsbaarheid naar en tijdens betaalde tewerkstelling. Hierbij is er aandacht voor een traject op maat. Doelstellingen, die door de cliënt zelf worden opgesteld, staan op de voorgrond. Er wordt bekeken wat de gewenste situatie voor de cliënt is en welke stappen er nodig zijn om tot deze gewenste situatie te komen. Het einddoel is steeds betaalde tewerkstelling, maar er is ook aandacht voor functioneren op alle levensdomeinen, zoals het sociaal netwerk, huishouden, vrije tijd …

Arbeidscoaching omvat individuele trajectbegeleiding en/of loopbaanbegeleiding.
De arbeidscoach werkt onafhankelijk van andere arbeidsbegeleidingsdiensten (VDAB, GTB … ), maar waar nodig vindt er wel samenwerking plaats.