Overslaan en naar de inhoud gaan
Smartphone

Cliënten kunnen zich telefonisch of via mail aanmelden. Ook de verwijzer kan een aanmelding doen. Je wordt hierna uitgenodigd voor een kennismakingsmoment in groep, waar we de werking van de arbeidscoach toelichten. Na dit infomoment plannen we op vraag van de cliënt een intakegesprek, waar we de ondersteuningsnoden in kaart brengen.

Na het intakegesprek bekijken we met de coördinator of de vraag conform is met de inclusiecriteria. Indien dit het geval is en de cliënt zelf ook nog wil starten, plannen we een vervolgafspraak. Indien dit niet het geval is, brengen we de cliënt hiervan op de hoogte en bekijken we bij welke dienst hij of zij eventueel wel terecht kan. We brengen de verwijzer hiervan ook op de hoogte.

Kennismakingsmomenten in groep

Maandelijks gaat er een kennismakingsmomenten door op de laatste dinsdag van de maand om 14u30 tot 15u30.
Opgelet! U kan uitsluitend deelnemen na telefonische inschrijving.

 • Dinsdag 30/01/2024 (uitzonderlijk van 10u45 tot 12u00)
 • Dinsdag 27/02/2024
 • Dinsdag 26/03/2024
 • Dinsdag 30/04/2024
 • Dinsdag 28/05/2024
 • Dinsdag 25/06/2024
 • Dinsdag 30/07/2024
 • Dinsdag 27/08/2023
 • Dinsdag 24/09/2024
 • Dinsdag 29/10/2024
 • Dinsdag 26/11/2024
 • Dinsdag 17/12/2024 (uitzondering – om de feestdagen te vermijden)