Smartphone

Cliënten kunnen zich telefonisch of via mail aanmelden. Ook de verwijzer kan een aanmelding doen. Je wordt hierna uitgenodigd voor een kennismakingsmoment in groep, waar we de werking van de arbeidscoach toelichten. Na dit infomoment plannen we op vraag van de cliënt een intakegesprek, waar we de ondersteuningsnoden in kaart brengen.

Na het intakegesprek bekijken we met de coördinator of de vraag conform is met de inclusiecriteria. Indien dit het geval is en de cliënt zelf ook nog wil starten, plannen we een vervolgafspraak. Indien dit niet het geval is, brengen we de cliënt hiervan op de hoogte en bekijken we bij welke dienst hij of zij eventueel wel terecht kan. We brengen de verwijzer hiervan ook op de hoogte.

Kennismakingsmomenten in groep

Maandelijks gaat er een kennismakingsmoment door.

Aangepaste werking omwille van het coronavirus:

Opgelet! U kan uitsluitend deelnemen na telefonische inschrijving en bij het volgen van de voorzorgsmaatregelen:

  • Woensdag 31/03 om 13u
  • Woensdag 28/04 van 13u15 tot 14u00
  • Woensdag 26/05 van 13u15 tot 14u00
  • Woensdag 30/06 van 13u15 tot 14u00