Overslaan en naar de inhoud gaan
Post-its met vraagteken

Wat is de kostprijs?
Het revalidatiecentrum is erkend door de Vlaamse Gemeenschap.
Het persoonlijk aandeel bedraagt 1,95 euro per volledige dag. Bij een statuut verhoogde tegemoetkoming (VT) wordt geen persoonlijke bijdrage gevraagd.
We vragen wel een kleine bijdrage voor koffie/thee.

Hoe ziet het revalidatietraject er uit?
Iedereen start met een basisprogramma gedurende één week. Dit betekent kennismaking in kleine groep. Daarna volgt een inloopprogramma van een viertal weken. Dit houdt in: kennismaking met de volledige groep deelnemers en het volledige programma. Na vier weken is er een bespreking van het herstelplan samen met de deelnemer. Dan stellen we een individueel programma op. Vervolgens volgt elke deelnemer zijn individueel traject.

Het dagprogramma is opgedeeld in twee blokken en loopt van 9u tot 12u en van 13u tot 16u. De dag begint met een dagopening en eindigt met een dagsluiting. In de voormiddag en de namiddag is er een kwartier pauze.

Het weekprogramma omvat volgende activiteiten: koken, beweging, werk, communicatie, zelfzorg, creativiteit, projectwerk, klussen, huishouden, netwerk/omgeving, herstel & jezelf.

Is het centrum elke dag open?
RC Pastel is elke werkdag open van 9u tot 16u. Op de officiële feestdagen en 26 december is het centrum gesloten.

Hoe vaak kan ik aanwezig zijn?
De eerste maand is aanwezigheid van minimum vier halve dagen (12u) per week vereist. Na de eerste bespreking van het herstelplan, ongeveer na één maand, vragen we om zes halve dagen (18u) per week aanwezig te zijn. Op het einde van het revalidatietraject is er een afbouw met een minimum aanwezigheid van twee halve dagen (6u).

Hoe gaan jullie om met familie van deelnemers?
We beschouwen familie en naasten als een belangrijke partner in het hersteltraject. Ze zijn vaak een belangrijke bron van steun voor deelnemers en kunnen hen mee aanmoedigen bij het zetten van belangrijke stappen.

Doorheen het traject betrekken we omgeving op verschillende manieren.
Op regelmatige basis houden we een familieavond waar uitleg gegeven wordt over de werking. Daarnaast streven we ernaar om minimaal 1 individueel gesprek te houden met de deelnemer en iemand uit zijn netwerk waar allerhande zaken kunnen besproken worden. Ook kinderen uit het netwerk van deelnemers willen we op een laagdrempelige manier laten kennismaken met onze werking. Hiervoor organiseren we 2 keer per jaar een kindernamiddag.