Overslaan en naar de inhoud gaan

Een goed gesprek

Als je als cliënt, familielid of naaste problemen, bemerkingen of een klacht hebt bij bepaalde aspecten van de revalidatie kan je daarover steeds een overleg vragen. Een goed gesprek kan soms al veel oplossen. Dit kan bij verschillende personen:

  • de individueel begeleider
  • de coördinator van RC Pastel
  • de directeur van RC Pastel, Sylvie De Vuysere

Ombudspersoon

Als je het echter moeilijk vindt om zelf met de betrokken personen naar een oplossing te zoeken, dan kan je contact nemen met de externe ombudspersoon: Elke Van Passel. Zij is een neutrale gesprekspartner en is niet als werknemer aan het revalidatiecentrum verbonden. Zij is tewerkgesteld bij het Overlegplatform Geestelijke Gezondheidszorg Provincie Antwerpen.

Meer informatie over de werking van een ombudsdienst vind je op: www.ombudsfunctieggz.be

Patiëntenrechten

Sinds 22 augustus 2002 is er een wet betreffende “De rechten van de patiënt". De wet onderscheidt:

  1. Recht op kwaliteitsvolle dienstverlening.
  2. Recht op de vrije keuze van zorgverlener.
  3. Recht op informatie over uw gezondheidstoestand.
  4. Recht op toestemming tot behandeling of onderzoek.
  5. Rechten met betrekking tot uw patiëntendossier.
  6. Recht op bescherming van uw persoonlijke levenssfeer.
  7. Recht op klachtenbemiddeling.

Voor verdere informatie kan je de brochure 'Patiëntenrechten - een uitnodiging tot dialoog' en de website van de overheid raadplegen.