Smartphone

Info- en kennismakingsgesprek

De kandidaat wordt aangemeld door een verwijzer of kan zelf contact opnemen.
De kandidaat krijgt een uitnodiging voor een informatiegesprek met een woonbegeleider.

Het gesprek vindt plaats in Mechelen of Duffel afhankelijk van de voorkeur van de kandidaat.

Tijdens dit gesprek met de coördinator of een woonbegeleider stellen we de werking voor (komen aan bod: doelgroep, informatie over de wachtlijst, de huizen, verloop begeleiding, financieel aspect….) en krijgt de kandidaat een eerste gelegenheid om vragen te stellen. Er worden enkele gegevens genoteerd op het document ‘informatiegesprek’: adres, leeftijd, telefoon, gezinssituatie, beroep, huisarts, verwijzer…

De kandidaat krijgt het intakeformulier mee dat gedeeltelijk door hem/haar, door de verwijzer en/of de behandelend arts-psychiater ingevuld wordt. 

Afhankelijk van de locatie van de woning die de kandidaat verkiest wordt het document aan het respectievelijke team (BW-Mechelen of BW-Duffel) bezorgd. De kandidaat wordt dan op de wachtlijst voor een intakegesprek geplaatst (indien er niet onmiddellijk redenen tot exclusie zijn).

Intakegesprek

Na het onthaalgesprek kan een intakegesprek volgen. Dit gesprek gebeurt door de psycholoog en een woonbegeleider.

Tijdens het intakegesprek overlopen we het intakeformulier, gaan we in op bepaalde zaken en onduidelijkheden en kan de kandidaat bijkomende vragen stellen.

Indien de kandidaat voldoet aan de inclusiecriteria, wordt deze op de wachtlijst geplaatst. Eventueel geven we nog enkele werkpunten mee om mee aan de slag te gaan tijdens de wachtperiode. Bij twijfel bespreken we de aanvraag uitgebreid in de cliëntenbespreking. In sommige gevallen, als twijfels te groot zijn, kan de verwijzer uitgenodigd worden.

Voorbereiding

Bijzondere aandacht gaat naar het vermijden van een bruuske overgang naar beschut wonen. We streven naar een progressieve integratie in de groep.
In de eerste weken is een samenwerking  voorzien met de verwijzende instantie.