Overslaan en naar de inhoud gaan

Privacyverklaring voor patiënten en cliënten

Emmaüs vzw hecht veel belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Met de privacyverklaring informeert Emmaüs hoe persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt. Deze privacyverklaring verduidelijkt onder meer  op welke wijze de persoonsgegevens van cliënten binnen de zorg- of welzijnsvoorziening worden verwerkt en hoe de cliënt controle kan uitoefenen op deze verwerking van zijn/haar persoonsgegevens.

Este (een zorgvoorziening van vzw Emmaüs) respecteert je privacy. Gegevens die Este via contactformulieren ontvangt, worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de vraag of melding. In overeenstemming met de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming, worden de gegevens niet aan derden overgemaakt.  De door jou verstrekte informatie wordt niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de hogervermelde doeleinden en nadien vernietigd. 

De volledige verklaring kan je downloaden op de website van Emmaüs.

 

Vragen over de verwerking van gegevens?

Data Protection Officer
Edgard Tinellaan 1C
2800 Mechelen

Meer contactgegevens vind je op de website van Emmaüs.