Het Mobiel Team Emergo begeleidt en behandelt cliënten met ernstige en langdurige psychiatrische problemen in de thuissituatie. Cliënten hebben de leeftijd van minstens 18  jaar en zijn woonachtig in de onderstaande zorgregio (netwerk Emergo).