Het Mobiel Team Emergo begeleidt en behandelt cliënten met ernstige en langdurige psychiatrische problemen in de thuissituatie. Cliënten hebben de leeftijd van 18 tot 65 jaar en zijn woonachtig in de onderstaande zorgregio (netwerk Emergo).