Smartphone

Je kan jezelf aanmelden via het telefoonnummer 0471/ 734 200. Ook je behandelaars kunnen via dit nummer de aanvraag doen. We sturen dan een aanvraagformulier door.

Nadat het Mobiel Team Emergo het ingevuld aanvraagformulier heeft ontvangen, wordt dit besproken in het intaketeam.

Indien er geen bemerkingen zijn bij het aanvraagformulier worden er twee intakegesprekken afgesproken:

  • een intakegesprek bij de aanvrager thuis.
  • een intakegesprek op ons bureel (Rooienberg 2, Duffel) in aanwezigheid van de beleidspsychiater (dr. Stéphane Pirsoul).

De begeleiding wordt na de intakegesprekken gestart indien de hulpvraag aansluit bij de doelstellingen van het Mobiel Team Emergo.