Este richt zich naar psychisch kwetsbare mensen van wie het ziektebeeld voldoende gestabiliseerd is.

We bieden zorg in de samenleving op verschillende vlakken:

  • Woonbegeleiding (Beschut Wonen): samenleven in kleinschalige groepen in de maatschappij;
  • Psychiatrische thuiszorg (Mobiel Team Emergo): ondersteuning / coaching reguliere eerste lijn hulpverlening;
  • Activering: aanbieden van een zinvolle dagstructurering;
  • RC Pastel: aanbieden van een ambulant revalidatieprogramma;
  • Arbeidscoach: begeleiding naar en tijdens betaalde tewerkstelling.

Este is een samenwerkingsverband tussen:

  • Psychiatrisch Ziekenhuis Duffel;
  • Algemeen Ziekenhuis Sint-Maarten Mechelen
  • CGG De Pont, Mechelen, Lier Boom.

Este is een onderdeel van de vzw Emmaüs. Este maakt ook deel uit van het netwerk Emergo.