Este werkt volgens de herstelvisie. Hierbij staat de cliënt centraal. Kwalitatieve zorg verlenen aan deze cliënt is onze hoogste prioriteit.

Kwalitatieve zorgverlening heeft niet alleen betrekking op alle behandelaspecten maar ook op de aangeboden infrastructuur, de maatregelen m.b.t. bescherming van de privacy, de waarden die we hanteren etc. …

Om deze kwalitatieve zorg te verlenen streeft Este naar een cultuur van continue kwaliteitsverbetering en neemt hiervoor deel aan verschillende kwaliteitsprojecten en metingen via het Vlaams Instituut voor de Kwaliteit van de Zorg. De resultaten van de verschillende metingen kan je terugvinden bij de informatie van de deelwerkingen.