Dirk Armée geniet begin 2021 van een verdiend pensioen. Geen sinecure om een gepaste opvolger te vinden voor een man met heel wat ervaring in deze cruciale functie. De algemeen directeur van het UPC Duffel heeft niet alleen intern een ruime opdracht. Hij draagt ook verantwoordelijkheden in externe organisaties en overlegkanalen.

Het bestuur van Emmaüs vertrouwt deze opdracht toe aan Dirk Broos.  Dirk is orthopedagoog en systeem- en familietherapeut. Hij werkte tot eind oktober als vicevoorzitter van de Nederlands-Vlaamse accreditatie organisatie voor het hoger onderwijs. Vanuit deze opdracht ging hij actief aan de slag met het werken rond het kwaliteitszorgbeleid van de Vlaamse en Nederlandse universiteiten en hogescholen. Dirk is tevens voorzitter van het Wit-Gele Kruis Vlaanderen.

De voorbije tien jaar werkte hij als kabinetschef onderwijs bij Vlaams viceminister-president Hilde Crevits en daarvoor als algemeen directeur van de Karel De Grote Hogeschool Antwerpen. De eerste twintig jaar van zijn carrière werkte hij binnen de welzijns- en gezondheidssector. Hij stond mee aan de wieg van de thuisbegeleiding en de crisishulpverlening binnen de jeugdzorg en was beleidsverantwoordelijke integrale jeugdhulp. Vanuit die ervaringen werkte hij daarna meer dan zeven jaar als adjunct-kabinetschef welzijn op het kabinet van de Vlaamse ministers van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. 

Dirk Broos heeft zo vanuit een groot hart voor de non-profitsector, heel wat leidinggevende en beleidservaring opgebouwd. 

Dirk is de eerste week van november van start gegaan. In een eerste periode loopt hij nog samen met onze huidige directeur. Vanaf 2021 neemt hij de leiding van het UPC, Este en PVT Schorshaegen helemaal over.